Autor

Bogusław Nowakowski

Absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Autor publikacji książkowych

SM  System kontroli GIODO i ochrona informacji niejawnych

Dokumentacja ODDK 2009 Regulaminy 2009

ksiega udzialow instrukcje organizacyjne

e ksiega udzialow e zarzodzenia

Dokumentacja Beck 2010 Niepubliczne jednostki oświatowe. Organizacja, finanse i kadry.

 

Spółki jednostek samorządu terytorialnego              Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych. Regulaminy, instrukcje, zarządzenia wraz z procedurami + Płyta CD

 

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym

mail: b.nowakowski@legista.pl