Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania – kontrakt menadżerski a tytuł ubezpieczenia

Sąd Najwyższy dnia 17 czerwca 2015 r. w ramach sprawy III UZP 2/15 rozpatrywał następujące zagadnienie:

Czy tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt menadżerski) w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest prowadzenie tej działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r.; poz. 1442 ze zm.), czy umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy)?

W składzie 7 sędziów Sąd Najwyższy dnia 17 czerwca 2015 r., podjął uchwałę o treści:

Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 121).

Uchwale tej Sąd Najwyższy nadał moc zasady prawnej oraz zastrzegł, że przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały.

Umowy o zarządzanie – niezależnie od tego z kim są zawierane przez przedsiębiorcę- mają za przedmiot zarządzanie cudzym przedsiębiorstwem, w imieniu przedsiębiorcy zlecającego, na jego rzecz i w jego interesie oraz na jego rachunek i ryzyko. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 czerwca 2009 r., III UK 24/09 (LEX nr 518053) uznał, że działalność gospodarcza nie traci swych cech przez wykonywanie zawartej w jej ramach umowy cywilnoprawnej w imieniu zlecającego.

W prawie ubezpieczeń społecznych nie ma takiego rozwiązania ustawowego, które stanowiłoby, że umowa o zarządzanie (kontrakt menadżerski) jest tytułem do podlegania tym ubezpieczeniom także wtedy, gdy została zawarta w ramach prowadzonej przez osobę zawierającą taki kontrakt pozarolniczej działalności gospodarczej.

Skoro tytuł do podlegania ubezpieczeniom społecznym jest pochodny od wybranej i realizowanej przez ubezpieczonego formy działalności, a taką w tym konkretnym przypadku jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której dozwolonym przedmiotem jest zarządzanie, to prowadzenie tej działalności z zawarciem umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy) jest tytułem ubezpieczenia, a tym samym wyprzedza i pochłania wykonywanie kontraktu menadżerskiego (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy systemowej).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Spółka zoo, Ubezpieczenia, Zarząd i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.