Archiwum autora: Bogusław

Jeden sposób egzekucji a odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki

Stosownie do art. 116 Ordynacji podatkowej, przesłankami odpowiedzialności członka zarządu spółki są: powstanie zobowiązania (zaległości podatkowych) w czasie pełnienia funkcji członka zarządu; niewskazanie przez członka zarządu, że złożono we właściwym czasie wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe albo … Czytaj dalej

Opublikowano Odpowiedzialność zarzadu za długi spółki, Spółka zoo, Zarząd | Otagowano , , | Możliwość komentowania Jeden sposób egzekucji a odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki została wyłączona

Jedyny wspólnik spółki z o.o jako podmiot powiązany ze spółką w rozumieniu przepisów o PIT i CIT

Bardzo często wspólnicy spółki z o.o., świadczą na rzecz spółki w jakiej mają udziały, usługi lub dokonują z nią innych operacji gospodarczych, zarówno jako osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych( CIT) jak i ustawa … Czytaj dalej

Opublikowano Dokumentacja podatkowa, Jedyny wspólnik, Spółka zoo | Otagowano , | Możliwość komentowania Jedyny wspólnik spółki z o.o jako podmiot powiązany ze spółką w rozumieniu przepisów o PIT i CIT została wyłączona

Ogólne przesłanki ogłoszenia upadłości spółki z o.o. od 01 stycznia 2016r.

Generalna zasada wynikająca z art. 10 prawa upadłościowego i naprawczego stanowi, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. A przepis art. 11 definiuje pojęcie niewypłacalności. Na dzień dokonywania tego wpisu – dłużnik uważany jest za … Czytaj dalej

Opublikowano Odpowiedzialność zarzadu za długi spółki, Spółka zoo, upadłośc i naoprawa | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Ogólne przesłanki ogłoszenia upadłości spółki z o.o. od 01 stycznia 2016r. została wyłączona

Dobra kondycja spółki a odpowiedzialność z art. 299 KSH

W razie oparcia powództwa na podstawie art. 299 § 1 KSH, to na pozwanym członku zarządu spoczywa ciężar wykazania, zgodnie z art. 6 k.c., że zachodzą przesłanki przewidziane w art. 299 § 2 KSH uwalniające go od odpowiedzialności wobec wierzyciela … Czytaj dalej

Opublikowano Odpowiedzialność zarzadu za długi spółki, Spółka zoo, Zarząd | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Dobra kondycja spółki a odpowiedzialność z art. 299 KSH została wyłączona

Rezygnacja z funkcji członka zarządu spółki z o.o. w zarządzie jednoosobowym

Zgodnie z art. 202 § 5 kodeksu spółek handlowych( KSH), do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu staje się skuteczne z chwilą, gdy zgodnie … Czytaj dalej

Opublikowano Zarząd | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Rezygnacja z funkcji członka zarządu spółki z o.o. w zarządzie jednoosobowym została wyłączona

Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania – kontrakt menadżerski a tytuł ubezpieczenia

Sąd Najwyższy dnia 17 czerwca 2015 r. w ramach sprawy III UZP 2/15 rozpatrywał następujące zagadnienie: Czy tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt … Czytaj dalej

Opublikowano Spółka zoo, Ubezpieczenia, Zarząd | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania – kontrakt menadżerski a tytuł ubezpieczenia została wyłączona

Przejście na spółkę przysługującego wspólnikowi prawa pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

III CZP 84/10 uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25.11.2010r. Opubl. http://www.sn.pl/ Do oświadczenia wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ma zastosowanie art. 61 § 1 zdanie pierwsze k.c. W braku odmiennego zastrzeżenia rozporządzenie przez wspólnika na rzecz spółki … Czytaj dalej

Opublikowano Orzeczenictwo sądowe, Spółka zoo | Możliwość komentowania Przejście na spółkę przysługującego wspólnikowi prawa pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki została wyłączona

Mandat członka zarządu a kadencja

Mandat członka zarządu spółki z o.o. jest uprawnieniem do sprawowania funkcji piastuna organu osoby prawnej, natomiast kadencja wyznacza okres pełnienia funkcji w zarządzie. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu w spółce z o.o.  wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe … Czytaj dalej

Opublikowano Odpowiedzialność zarzadu za długi spółki | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Mandat członka zarządu a kadencja została wyłączona

Witam serdecznie!

Blog związany z funkcjonowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dla zarządów, rad nadzorczych, wspólników. A także dla spadkodawców i spadkobierców.    

Opublikowano Spółka zoo | Możliwość komentowania Witam serdecznie! została wyłączona